O nás

Pomáháme malým firmám, uskutečňovat jejich velké plány.

Rovnováha mezi pracovním a osobním životem

Jsme tým nadšenců, úspěšně balancující mezi pracovním a osobním životem. Při práci s našimi klienty se nebojíme jít „pod povrch“. Výzvy našich klientů řešíme v širokých souvislostech. Pronikáme do firemních procesů, podporujeme spolupráci v týmech s cílem zefektivnit fungování firmy.

Máme zkušenosti z velkých mezinárodních firem, menších lokálních i rodinných firem. Inspiraci lze najít všude kolem nás. Jsme otevření novinkám a bereme ohled na tradice. Lepší firemní procesy a komunikace jsou úzce spojeny s firemní kulturou a zaměřením firmy. Vycházíme z ní. Naší výhodou je umění kombinovat zkušenosti a promítat je do vhodného řešení pro klienta.

Vážíme se firem, které budují nejen své  firemní portfolio a služby, ale soustředí se také na zlepšování pracovního prostředí pro své zaměstnance. Uvědomují si sílu motivovaného a loajálního týmu a hodnoty týmu pro firmu.

Náš tým

Petr Suchý

Petr Suchý

Jednatel

Jednatel společnosti Starforest, inspirátor a koordinátor. Zkušený lídr, lektor, mentor a kouč, který se díky životním i pracovním zkušenostem nebojí hledat netradiční cesty a nové přístupy. Business architekt, projektový manažer a vynikající analytik.

Kompetence

Petr Suchý, zakladatel Starforest a.s., pracoval v Raiffesenbank 15 let a v rámci svého působení v bance vedl nebo se podílel na různorodých projektech. Jednalo se například:

Business architektura pro divizi Finančních trhů Raiffeisenbank

Business architektura se na nejvyšší úrovni propojuje s vizí, misí a cíli organizace. Na nižších úrovních zahrnuje oblast business procesů (na konceptuální i detailní úrovni), model zákaznických segmentů, model produktů nebo služeb poskytovaných zákazníkům, ale i organizační model společnosti. Business architektura se silně prolíná s tradičním managementem, proto je i nejpřístupnější osobám mimo IT. Tak může představovat základní komunikační platformu, na které si business a IT vyměňují informace a požadavky.

Zavedení IT governance do divize Finančních trhů Raiffeisenbank

Tento projekt zahrnoval: Zmapovaní a evidence systémů/aplikací, stanovení odpovědnosti za provoz a rozvoj, dohody o součinnosti při řešení potíží (SLA), zavedení rozvojových pravidel (rozpočty, evidence požadavků, priority, dodávky, testování, provoz), vazba na bankovní strategii.

RBroker

Systém na obchodování s cennými papíry pro klienty Raiffeisenbank a.s. V tomto projektu Petr působil jako Project Leader na straně banky. Tento projekt se lišil od jiných tím, že se poprvé pracovalo na velkém systému pro zákazníky z řad fyzických osob. Protože nebylo možné sesbírat požadavky všech těchto zákazníků, použili jsme kreativní techniky a nejprve jsme potenciální zákazníky segmentovali to skupin, popsali jejich chování a na základě toho navrhli požadavky na systém. Poté jsme svolali zástupce z celé banky, kteří požadavky prioritizovali. Následovalo sestavení zadání pro výběrové řízení a výběr cílového software. Protože se ukázal rozsah funkčnosti jako příliš rozsáhlý, provedli jsme úpravu zadání a rozdělili projekt do fází. Postupně došlo k dodání jednotlivých částí, sesazení dohromady, otestování interfaců a otestování funkčnosti. Provedli jsme rovněž bezpečností a výkonností testy. V projektu se ukázaly problémy, které se nedaly předvídat, ale na všechny tým reagoval pružně a podařilo se je včas vyřešit. Systém se podařilo spustit s nepatrným zpožděním. Dnes je používán zejména privátními klienty.

Dana Jirásková

Dana Jirásková

Web design a digitální marketing

Zastavme se, vnímejme kdo jsme, kde jsme, a jak se cítíme. A pokud cokoliv není v pořádku, nebojme se změny. Změna je vítr do plachet, nový motor a vzrušující jízda.

Kompetence
Pavel Šípek

Pavel Šípek

Projektový manažer

Zkušený projektový manažer, procesní analytik a mentor se zaměřením na řízení vývoje SW na zakázku, implementaci rozsáhlých IS, vypracování analýz procesního řízení, realizaci implementace procesů režijních i obchodních agend a mentoring v daných oblastech.

Disponuji více než dvacetiletou zkušeností na manažerských pozicích.

Kompetence

Pavel Šípek, disponuji více než dvacetiletou zkušeností na manažerských pozicích v tuzemských firmách a také tuzemské pobočce nadnárodní společnosti.  

Nejpodstatnější realizace v oblasti projektového řízení

 • implementace IS AVISME pro složky Ministerstva životního prostředí ČR,
 • implementace a rozvoj AIS VES, ZPO a JDZ pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
 • implementace IS AGENDIO/ PROXIO řešícího komplexně agendu úřadu veřejné zprávy pro MHMP a jeho městské části,
 • vývoj a implementaci IS pro řešení problematiky nemocenského pojištěni pro ČSSZ,
 • implementaci IS Registr živnostenského podnikání zadaného Ministerstvem obchodu ČR,
 • vývoj a implementaci IS AVIS pro složky Ministerstva financí ČR

Nejpodstatnější realizace v oblasti procesní analýzy

 • zpracování studie provozu organizace Správa základních registrů,
 • Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), část Centrální účetnictví státu
Martin Štrbák

Martin Štrbák

Aplikační architekt

Energický nadšenec a inspirátor v oblasti IT, webařiny a aplikací.

Kompetence
Martin Štrbák, 5 let pracoval na několika pozicích v IBM IDC Brno, několik let spravoval IT e-shopů, dva roky působil jako personalizační konzultant v agentuře Persoo.
IBM Brno: Monitoring SLA z pozice Capacity managera a Availability managera, interní výuka MS Excelu, poslední rok působil v několika rolích v rámci elitního týmu dedikovaného pro IBM Headquarters v USA.
Správa e-shopů: Koordinace dodavatele e-shopového řešení, správa interního IT, účetního systému, analytika, AB testování apod.
Persoo: Návrhy a implementace personalizovaných řešení primárně pro e-shopy (mj. CZC.cz, O2.cz, Sconto.cz, Drmax.cz, Fischer.cz).
Helena Holá

Helena Holá

Koordinátorka, Soft skills expert

Není nejlepší otáčet se stále za tím, co se stalo, ale radši se snažit pozměnit to, co se v životě bude dít dál. Chci využívat svoji energii na pomoc druhým, aby nacházeli větší radost ze života, poznali lépe sami sebe a dívali se na svůj život v co nejpozitivnějším světle.

Moje silné stránky jsou schopnost empatie a nadhledu, komunikace.

Kompetence
Pavel Šustr

Pavel Šustr

Analytik, koordinátor

Díky nasbíraným zkušenostem si dokáže poradit v oblastech od vývoje webových stránek, optimalizace, obsluhu grafických programů, prototypování, až po systémové analýzy či školení.
Milovník přírody, špičkových technologií se zájmem o etické podnikání.
Kompetence

Začínal v oboru 3D průmyslového designu, ale postupně přešel do IT. Přes 8 let se věnuje webdesignu. Pracoval na pozici account managera, projektového manažera a procesního analytika (EtNetera, SolidPixels, Starforest). Jeho vellým zájmem je automatizace v IT a výběr efektivních IT nástrojů pro práci i život. Vystupuje jako školitel IT aplikací. Ve volném čase působí jako instruktor skupinových lekcí ve fitness.

 • Webdesign (návrh struktury, grafické práce, instalace a provoz)
 • Analytik (procesní analýza, sběr požadavků, procesní optimalizce)
 • Koordinátor (komunikace, plánování, rozpočtování)
 • Grafické práce 
 • Online marketing (SEO, sociální sítě, mediaplan)
 • Školení a konzultace
Jan Dolejší

Jan Dolejší

Software architekt

Kompetence

Rozšiřujeme tým

Pořád hledáme nové kolegy, kteří mají zkušenosti z oblasti business developmentu, projektového řízení, IT. Pošlete nám své CV.

Kontakty

 

Sídlo:  Luční 179, 25163  Všestary

Provozovna: Nad lesním divadlem 1115/53, Praha 4 - Braník

+420 724 148 850

petr.suchy@starforest.cz

Napište nám

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

3 + 1 =