O nás

Pomáháme malým firmám, uskutečňovat jejich velké plány.

Rovnováha mezi pracovním a osobním životem

Jsme tým nadšenců, úspěšně balancující mezi pracovním a osobním životem. Při práci s našimi klienty se nebojíme jít „pod povrch“. Výzvy našich klientů řešíme v širokých souvislostech. Pronikáme do firemních procesů, podporujeme spolupráci v týmech s cílem zefektivnit fungování firmy.

Máme zkušenosti z velkých mezinárodních firem, menších lokálních i rodinných firem. Inspiraci lze najít všude kolem nás. Jsme otevření novinkám a bereme ohled na tradice. Lepší firemní procesy a komunikace jsou úzce spojeny s firemní kulturou a zaměřením firmy. Vycházíme z ní. Naší výhodou je umění kombinovat zkušenosti a promítat je do vhodného řešení pro klienta.

Vážíme se firem, které budují nejen své  firemní portfolio a služby, ale soustředí se také na zlepšování pracovního prostředí pro své zaměstnance. Uvědomují si sílu motivovaného a loajálního týmu a hodnoty týmu pro firmu.

Náš tým

Petr Suchý

Petr Suchý

Jednatel

Jednatel společnosti Starforest, inspirátor a koordinátor. Zkušený lídr, lektor, mentor a kouč, který se díky životním i pracovním zkušenostem nebojí hledat netradiční cesty a nové přístupy. Business architekt, projektový manažer a vynikající analytik.

Kompetence

sníženíinveinveiPetr Suchý, zakladatel Starforest a.s., pracoval v Raiffesenbank 15 let a v rámci svého působení v bance vedl nebo se podílel na různorodých projektech. Jednalo se například:

Business architektura pro divizi Finančních trhů Raiffeisenbank

Business architektura se na nejvyšší úrovni propojuje s vizí, misí a cíli organizace. Na nižších úrovních zahrnuje oblast business procesů (na konceptuální i detailní úrovni), model zákaznických segmentů, model produktů nebo služeb poskytovaných zákazníkům, ale i organizační model společnosti. Business architektura se silně prolíná s tradičním managementem, proto je i nejpřístupnější osobám mimo IT. Tak může představovat základní komunikační platformu, na které si business a IT vyměňují informace a požadavky.

Zavedení IT governance do divize Finančních trhů Raiffeisenbank

Tento projekt zahrnoval: Zmapovaní a evidence systémů/aplikací, stanovení odpovědnosti za provoz a rozvoj, dohody o součinnosti při řešení potíží (SLA), zavedení rozvojových pravidel (rozpočty, evidence požadavků, priority, dodávky, testování, provoz), vazba na bankovní strategii.

RBroker

Systém na obchodování s cennými papíry pro klienty Raiffeisenbank a.s. V tomto projektu Petr působil jako Project Leader na straně banky. Tento projekt se lišil od jiných tím, že se poprvé pracovalo na velkém systému pro zákazníky z řad fyzických osob. Protože nebylo možné sesbírat požadavky všech těchto zákazníků, použili jsme kreativní techniky a nejprve jsme potenciální zákazníky segmentovali to skupin, popsali jejich chování a na základě toho navrhli požadavky na systém. Poté jsme svolali zástupce z celé banky, kteří požadavky prioritizovali. Následovalo sestavení zadání pro výběrové řízení a výběr cílového software. Protože se ukázal rozsah funkčnosti jako příliš rozsáhlý, provedli jsme úpravu zadání a rozdělili projekt do fází. Postupně došlo k dodání jednotlivých částí, sesazení dohromady, otestování interfaců a otestování funkčnosti. Provedli jsme rovněž bezpečností a výkonností testy. V projektu se ukázaly problémy, které se nedaly předvídat, ale na všechny tým reagoval pružně a podařilo se je včas vyřešit. Systém se podařilo spustit s nepatrným zpožděním. Dnes je používán zejména privátními klienty.

Hlavní interní systém pro odkup, správu a vymáhání pohledávek

Komplexní systém pro klienta. V tomto projektu Petr působil nejprve jako externí konzultant. Snaha postavit systém interními kapacitami se ukázalo jako bezvýchodná, protože neexistovalo dostatečně dobré zadání. Petr nejprve zavedl do firmy procesní řízení, vedl analytiky a pracovníky firmy při definici hlavních firemních procesů  a popisu datové základny. Teprve poté bylo možné sestavit zadání pro tendr, jehož se účastnilo asi 10 firem.  Petr vedl poměrně náročný tendr, kdy postupným vylučováním byla nakonec firma, která aspirovala postavit řešení na MS Dynamics. Po dvou měsících se ukázalo, že podcenila zadání a z projektu raději odstoupila. Petr podpořil druhého kandidáta, který preferoval agilní řízení dodávky a nakonec v jednání došlou k souladu mezi investorem preferující fix price/fix time a dodavatel preferujícím agilní řízení ke kompromisu. Výsledkem Petrova působení byl přechod do rutinního životního cyklu nového systému, který firmě přinesl řadu benefitů jako sjednocení datové základny, komplexní rozhraní na Katastr nemovitostí, automatické generování dokumentů, snížení manuální práce, snížení chybovosti, zvýšení rychlosti zpracování a připravil tak firmu na další expanzi.

 

Jan Dolejší

Jan Dolejší

Software architekt

Kompetence
Pavel Šípek

Pavel Šípek

Projektový manažer

Zkušený projektový manažer, procesní analytik a mentor se zaměřením na řízení vývoje SW na zakázku, implementaci rozsáhlých IS, vypracování analýz procesního řízení, realizaci implementace procesů režijních i obchodních agend a mentoring v daných oblastech.

Disponuji více než dvacetiletou zkušeností na manažerských pozicích.

Kompetence

Pavel Šípek, disponuji více než dvacetiletou zkušeností na manažerských pozicích v tuzemských firmách a také tuzemské pobočce nadnárodní společnosti.  

Nejpodstatnější realizace v oblasti projektového řízení

  • implementace IS AVISME pro složky Ministerstva životního prostředí ČR,
  • implementace a rozvoj AIS VES, ZPO a JDZ pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
  • implementace IS AGENDIO/ PROXIO řešícího komplexně agendu úřadu veřejné zprávy pro MHMP a jeho městské části,
  • vývoj a implementaci IS pro řešení problematiky nemocenského pojištěni pro ČSSZ,
  • implementaci IS Registr živnostenského podnikání zadaného Ministerstvem obchodu ČR,
  • vývoj a implementaci IS AVIS pro složky Ministerstva financí ČR

Nejpodstatnější realizace v oblasti procesní analýzy

  • zpracování studie provozu organizace Správa základních registrů,
  • Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), část Centrální účetnictví státu

Rozšiřujeme tým

Pořád hledáme nové kolegy, kteří mají zkušenosti z oblasti business developmentu, projektového řízení, IT. Pošlete nám své CV.

Kontakty

 

Sídlo:  Luční 179, 25163  Všestary

Provozovna: Nad lesním divadlem 1115/53, Praha 4 - Braník

+420 724 148 850

petr.suchy@starforest.cz

Napište nám

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

15 + 9 =