Informační technologie

Nasloucháme vám – Komunikujeme – Pomáháme řešit

Jsme experti na komunikaci mezi business a IT prostředím

Dokážeme sladit požadavky a potřeby klientů v rámci týmů a nasměrovat jejich snažení ke společnému cíli.

Výběr informačního systému

Potřebujete vybrat nový IT systém a nevíte co s daty v tom starém? Dokážeme Vám pomoci vidět realisticky stávající situaci a následně se rozhodnout co vlastně sami chcete a kam směřujete. Kde se vidíte v horizontu 3-5 let. Jak dalece chcete rozvíjet svůj business a jaká budoucí očekávání vlastně máte. S přihlédnutím k výše uvedenému Vám dokážeme navrhnout optimální řešení.

Implementace informačního systému

Dokážeme připravit ve spolupráci s Vámi projekt implementace informačního systému včetně jeho realizace. Implementace nového systému je vždy náročná záležitost, které dle našich zkušeností otevře i řadu dalších otazníků, které souvisí s fungováním Vašeho podnikání jako celku. Spíše než jako ohraničenou implementaci informačního systému vnímáme celý proces implementace jako Proces Managementu Změny, která prochází celým businessem. Jsme schopni Vám navrhnout optimální řešení s ohledem na budoucí rozvoj Vašeho podnikání.

Kompetence

Petr Suchý, zakladatel Starforest a.s., pracoval v Raiffesenbank 15 let a v rámci svého působení v bance vedl nebo se podílel na různorodých projektech. Jednalo se například:

 

Business architektura pro divizi Finančních trhů Raiffeisenbank

Business architektura se na nejvyšší úrovni propojuje s vizí, misí a cíli organizace. Na nižších úrovních zahrnuje oblast business procesů (na konceptuální i detailní úrovni), model zákaznických segmentů, model produktů nebo služeb poskytovaných zákazníkům, ale i organizační model společnosti. Business architektura se silně prolíná s tradičním managementem, proto je i nejpřístupnější osobám mimo IT. Tak může představovat základní komunikační platformu, na které si business a IT vyměňují informace a požadavky.

 

Zavedení IT governance do divize Finančních trhů Raiffeisenbank

Tento projekt zahrnoval: Zmapovaní a evidence systémů/aplikací, stanovení odpovědnosti za provoz a rozvoj, dohody o součinnosti při řešení potíží (SLA), zavedení rozvojových pravidel (rozpočty, evidence požadavků, priority, dodávky, testování, provoz), vazba na bankovní strategii.

 

RBroker

Systém na obchodování s cennými papíry pro klienty Raiffeisenbank a.s. V tomto projektu Petr působil jako Project Leader na straně banky. Tento projekt se lišil od jiných tím, že se poprvé pracovalo na velkém systému pro zákazníky z řad fyzických osob. Protože nebylo možné sesbírat požadavky všech těchto zákazníků, použili jsme kreativní techniky a nejprve jsme potenciální zákazníky segmentovali to skupin, popsali jejich chování a na základě toho navrhli požadavky na systém. Poté jsme svolali zástupce z celé banky, kteří požadavky prioritizovali. Následovalo sestavení zadání pro výběrové řízení a výběr cílového software. Protože se ukázal rozsah funkčnosti jako příliš rozsáhlý, provedli jsme úpravu zadání a rozdělili projekt do fází. Postupně došlo k dodání jednotlivých částí, sesazení dohromady, otestování interfaců a otestování funkčnosti. Provedli jsme rovněž bezpečností a výkonností testy. V projektu se ukázaly problémy, které se nedaly předvídat, ale na všechny tým reagoval pružně a podařilo se je včas vyřešit. Systém se podařilo spustit s nepatrným zpožděním. Dnes je používán zejména privátními klienty.

Kontakty

 

Sídlo: Starforest s.r.o., Luční 179, 251 63  Všestary

+420 724 148 850

petr.suchy@starforest.cz

Napište nám

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.